torsdag 28 oktober 2010

Gamla Strandgatan i Lysekil

Gamla Strandgatan belägen i den äldre delen av staden. Tack vare av god tillgång på sill under mitten av 1700-talet, sillperioden, fick Lysekil ett uppsving och många salterier och trankokerier etablerades. Befolkningen uppgick 1790 till 536 invånare vilket var en fördubbling på kort tid.


Några av husen byggdes på 1700-talet

Parti av Gamla Strandgatan

Lysekils kyrka som är ett känt landmärke för alla sjöfarare, invigdes 1901. 

Inga kommentarer: